Българо-Виетнамски Мост за Развитие - БВМР

Българо-Виетнамски Мост за Развитие - БВМР

Българо-Виетнамски Мост за Развитие - БВМР

Българо–виетнамските отношения са дълбоко емоционални и силно развити след момента на установяване на дипломатическите отношения между двете страни считано от 08.02.1950 г. Социалистическа Република Виетнам се превръща в традиционен партньор на Република България в Азия.

В периода до 1988 г., България оказва подкрепа за възстановяването на Виетнам посредством предоставяне на многостранна помощ (включително безвъзмездна). Страната ни участва в изграждането на 125 различни обекта – промишлени предприятия, фуражни цехове, хладилни инсталации и др., на обща стойност над 30 млн. щ.д.

От 1972 г. до 1989 г. у нас работят няколко хиляди виетнамски работници, които впоследствие са напуснали България, съгласно подписаните споразумения през 1990-1993 г.

Над 35 000 виетнамци са получили образование у нас, от които над 5000 са с висше образование. Сключени са голям брой смесени бракове. Към момента 30 000 български възпитаници живеят и работят във Виетнам, като част от тях са на висши ръководни постове в държавата.

Официалната делегация на Република България във Виетнам през 2008 г. установи наличие на огромно уважение към България от страна виетнамския народ и силната му привързаност към българите. Ние оценяваме това обстоятелство като уникално и исторически значимо и обединяваме усилията си за неговото запазване и развитие.

Ние приемаме уникалното в историята на България приятелство на чужд народ за историческо–културно наследство и решаваме да го надградим.

Ние установихме, че въпреки сключените спогодби и реализирани двустранни срещи и делегации, отношенията между България и Виетнам не се активизират и задълбочават с конкретни инициативи и проекти. Потенциалът за културно и стопанско развитие между двете страни е огромен и необходимостта от постоянна дейност в тази насока е изключително нужна за двустранните отношения.

Повече